Stephan Os

Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken is één van mijn hoofdtaken. Wij willen ervoor zorgen dat onze dienstverlening kwalitatief gewaarborgd is, daarom moeten onze bedrijfsprocessen goed functioneren.