11 december 2017

Opstarten Personeelsvereniging

Beste collega’s,

Wij zijn erg blij dat er veel belangstelling is geweest voor de eindejaarsbijeenkomst van zaterdag 9 december 2017. Omdat wij het erg gezellig en belangrijk vinden om bij elkaar te komen gaan wij inventariseren of er behoefte is aan het opstarten van een Personeelsvereniging (hierna te noemen PV). 

Hieronder kan jij je aangeven of jij je graag wilt opgeven voor de PV. Dit enkel om te inventariseren of er behoefte is, je zit dus nog nergens aan vast. In het eerste kwartaal van 2018 zal er gekeken worden of er voldoende aanmeldingen zijn voor de opstart. Wij koppelen dit aan je terug als je bent aangemeld.

Aanmelden voor personeelsvereniging

Wat de Personeelsvereniging uiteindelijk kan en zal gaan doen wordt in een later stadium besproken. Hierbij kan je denken aan de volgende onderwerpen:

  • Welke naam krijgt de PV.
  • De doelstelling van de PV.
  • Wie zijn de bestuursleden van de PV.
  • Welke activiteiten worden er jaarlijks gepland en met welke frequentie.
  • Wat zijn de kosten om je aan te sluiten bij de PV.