11 juli 2017

Schoonmaken in scholen

Vindt u ook dat:

  • Leren en lesgeven beter gaat in een schoon en opgeruimd schoolgebouw?
  • Goede hygiëne en veiligheid belangrijk zijn in een school?
  • Schoonmaakbudgetten in het onderwijs vragen om slim maatwerk?

Dan zijn we het eens! Kies voor de garanties van J. van der Ploeg Dienstverlening:

  • Van directie tot schoonmaker: wij verdiepen ons in uw school.
  • Onze aanpak is altijd maatwerk. We houden rekening met de kenmerken van uw gebouw,
    de bezetting, de discipline van uw leerlingen, ervaringen, wensen, roosters én… uw budget.
  • Wij reageren snel en flexibel op veranderingen en bijzonderheden.
  • We trainen, begeleiden en controleren onze medewerkers intensief.
  • Onze platte organisatie staat garant voor continuïteit en kwaliteit.